BIRAJTE PO KATEGORIJAMA
Naše prodavnice
Klub 5*
0
0,00 din.
Losd fsdf sd
Vaša korpa je trenutno prazna.

Dormeo garancija

 1. Za dušeke DORMEO proizvođač daje garanciju na jezgro dušeka. Rok važenja garancije se razlikuje u zavisnosti od tipa dušeka:
  • Dušek Dormeo Aloe Vera - 10 godina garancije na jezgro dušeka
  • Dušek Dormeo Carbon - 10 godina garancije na jezgro dušeka;
  • Dušek Dormeo iMemory Silver - 15 godina na jezgro dušeka;
 2. Proizvođač garantuje da će proizvod valjano služiti svojoj nameni ukoliko ga budete koristili u skladu sa datim uputstvima.
 3. Proizvođač garantuje da će u garancijskom roku otkloniti eventualne manjkavosti ili nedostatke na proizvodu.U slučaju vraćanja, kupac je dužan da proizvod upakuje i zaštiti, kako bi ga valjano pripremio za transport.
 4. Rok za otklanjanje grešaka u garancijskom roku je 45 dana od dana prijema reklamacije.
 5. Reklamacija mora biti predata u pisanoj formi.
 6. Garancija važi od dana kupovine proizvoda.

Garancija ne važi:

 1. Ukoliko se ustanovi da je kupac proizvodom rukovao nepravilno i na neodgovarajući način.
 2. Ukoliko kupac prilikom reklamacije ne priloži kopije računa, propratno pismo i pripadajući garancijski list sa datumom prodaje i pečatom prodavca.
 3. Uz normalnu upotrebu dušeka, materijali unutar dušeka ostaće nepromenjeni. Debljina odnosno tvrdoća dušeka uz normalnu upotrebu može se smanjiti do 15 % što je posledica prilagođavanja dušeka te se ne smatra fabričkom greškom. Ovakvo smanjenje smatra se za normalno, pa za tu vrstu smanjenja tvrdoće ne priznaje reklamacija.

Nezadovoljstvo proizvodom

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora popunjavanjem posebnih obrazaca, za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija i obrasca za povrat robe, koje možete preuzeti ovde i ovde.

NAPOMENA: Ovo pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

 • pozovite broj telefona 021 489 26 54 i procedura za vraćanje proizvoda će vam biti detaljno objašnjena
 • ili pošaljite e-mail sa Vašim zahtevom na e-mail adresu serbia.complaints@dormeo-home.com.

Vraćanje proizvoda kupljenog u našim prodavnicama vrši se shodno Član 55 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 88/2021). Reklamacije se izjavljuju u PJ-Prodavnici u kojoj je roba kupljena od strane Potrošača.

Lica ovlašćena za prijem reklamacije su svi zaposleni u PJ-Prodavnici.

Reklamacija može da se izjavi usmeno, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija za svaku PJ-Prodavnicu i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Potrošača.

Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe Član 55 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 88/2021) koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

VAŽNO: Vraćanje usled nezadovoljstva nije moguće izvršiti za proizvode kupljene kod naših franšiznih i veleprodajnih partnera.

Ažurirano 01. 09. 2023.